Kozmik Eğitim

Kozmik Eğitim Atölyesi

Büyük Patlama’dan yaşamın ortaya çıkışına, medeniyetlerin gelişimine, hayvanların hikayesine, insanlık tarihine ve matematik ile dilin birbirine bağlantısına kadar uzanan zaman çizelgesini keşfetmek için tasarlanmıştır. Bu atölye, Montessori eğitim prensipleri ve uygulamaları üzerinde durarak Kozmik Eğitimin derin anlamını açıklar. “Beş büyük ders”i aşarak, birçok bağlantılı bölümle birleşen tek bir hikaye sunar.

Bu atölyenin hedefleri, müfredatın anlamı hakkında bilgi sağlamak, disiplinler arası doğasını göstermek ve öğrencilere büyük resmi sunarak merak ve öğrenme sevgisini teşvik etmektir. Katılımcılar, Kozmik Eğitimi uygulama konusunda kapsamlı bir anlayış kazanacak ve öğrencilerini ilham verici ve etkileyici bir şekilde nasıl meşgul edeceklerini öğreneceklerdir.

Atölye Tanımı

Bu 8 haftalık atölye, Kozmik Eğitim Sistemi’nin derinlemesine keşfini sunar ve ilköğretimdeki uygulamalarına odaklanır. Katılımcılar, Kozmik Eğitim de dahil olmak üzere temel Montessori felsefeleriyle etkileşime girecek ve tarih, biyoloji, dil ve matematik gibi çeşitli konularda Montessori materyalleri ve yöntemlerini kullanmayı öğreneceklerdir. Atölye, teorik anlayışı pratik uygulamalarla birleştirir ve eğitimcilerin Montessori uygulamaları konusunda bütünsel bir kavrayışla ayrılmalarını sağlar.

1. Hafta: Kozmik Eğitim Müfredatı

Bu hafta, kozmik temalar ve insan gelişimi hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar ve bunların daha geniş dünyayı algılamamızla nasıl ilişkili olduğunu ele alır. Bu, şu konuları içerir: dünyayı duyular aracılığıyla deneyimleme (0-6 yaş), Büyük Derslerin öğrenilmesi ve beş Kozmik Temanın tanıtılması (6-12 yaş), Büyük Hikayelerde kendini tanıma (12-18 yaş) ve Kozmik Hikaye içinde tüm şeylerin birbirine bağlı olduğu kozmik armağanlarımızın ve sorumluluklarımızın keşfi.

2. Hafta: Evrenin Zaman Çizelgesi

Bu hafta, Büyük Patlama’dan (Yaratılış) Yıldızların, Güneş Sistemi’nin ve Dünya’nın Zaman Çizelgesine kadar Evrenin Zaman Çizelgesine odaklanır. Amaç, Büyük Hikayeyi anlatarak ve ardından gelen derslerle evrenin büyük resmini sunmaktır. Hedef, evrenin genişliğini ve birbirine bağlılığını göstererek öğrencilere merak ve hayret duygusu kazandırmaktır. Tartışmalar ve uygulamalı aktiviteler aracılığıyla, eğitimciler bu kozmik temaları sınıflarında etkili bir şekilde nasıl ileteceklerini öğreneceklerdir.

3. Hafta: Zaman Kavramı ve Uzun Siyah Şerit

Bu hafta, Uzun Siyah Şerit’ten ilham alarak zaman kavramını keşfetmeye adanmıştır. Uzun Siyah Şerit malzemesinin kökenlerini ve çağdaş kullanımı için nasıl uyarlanacağını tartışacağız. Katılımcılar, çocuklara zaman kavramını etkili bir şekilde nasıl sunacaklarını ve sınıfta bu kavramı nasıl zenginleştireceklerini öğreneceklerdir.

Odaklanılacak konular:

Çocuklara zaman kavramını tanıtma teknikleri

Zamanla ilgili sınıf tartışmalarını ve aktivitelerini zenginleştirme stratejileri

Bu haftanın sonunda, eğitimciler soyut zaman kavramını somut ve ilgi çekici hale getirmek için pratik araçlar ve bilgilerle donatılmış olacaklar.

4. Hafta: Yaşamın Kökeni

Bu hafta, evrendeki yaşamın başlangıçlarına odaklanıyor. Küçük organizmalardan insan hikayesine kadar yaşamın zaman çizelgesini keşfedeceğiz.

Oturumda şunlar ele alınacak:

Yaşamın gelişim zaman çizelgesi

Materyalleri nasıl uygulayacağımız ve zaman çizelgesini hikaye anlatımı için nasıl kullanacağımız

Biyoloji müfredatına giriş

Katılımcılar, yaşam hikayesini ilgi çekici bir şekilde sunma, zaman çizelgeleri ve materyaller kullanarak kavramları öğrenciler için hayata geçirme konusunda içgörüler kazanacaklar.

5. Hafta: Devirlerin Saati

Bu hafta, Hadean, Arkeen, Proterozoik ve Fanerozoik Devirler’e, Paleozoik, Mezozoik ve Senozoik Dönemler dahil olmak üzere derinlemesine bakacağız. Devirlerin Saati’ni kullanarak şunları keşfedeceğiz:

Dünya’nın sıcaklık değişiklikleri

Tektonik aktivite

Atmosferik bileşim

Dünya’nın oluşumundan günümüze biyolojik yaşam

Sunum, katılımcılara bu özellikler arasındaki bağlantıları derinlemesine anlama becerisi kazandıracak. Örneğin, volkanik patlamaların (tektonik aktivite) atmosferik bileşimi ve sıcaklığı nasıl değiştirdiği ve bunun sonucunda yaşamı nasıl etkilediği gibi. Bu temel bilgi, gezegenimizin dinamik doğasını anlamak için kritik öneme sahiptir.

6. Hafta: İnsanların ve Medeniyetin Hikayesi

Bu hafta, insan gelişimi ve medeniyetlerin yükselişine odaklanıyor. İnsanların temel ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların tarih boyunca toplumların ilerlemesini nasıl yönlendirdiğini keşfedeceğiz.

Oturumda şunlar ele alınacak:

İnsan evriminin ve medeniyetlerin gelişim zaman çizelgesi

İnsanların temel ihtiyaçlarını anlama (örneğin, yiyecek, barınak, giyim, iletişim, ulaşım ve sosyal yapı)

Bu ihtiyaçların medeniyetlerin büyümesi ve ilerlemesini nasıl etkilediği

Katılımcılar, insanlık ve medeniyet hikayesini, insan ihtiyaçlarının ve toplumsal gelişimin birbirine bağlılığını vurgulayarak sunmayı öğrenecekler ve paylaşılan tarihimiz hakkında daha derin bir anlayış geliştireceklerdir.

7. Hafta: Dilin Tarihi

Bu hafta, dilin tarihi ve sınıfta uygulanması üzerine odaklanıyor. Montessori dil sisteminin felsefesini ve çocuklara dili etkili bir şekilde nasıl öğreteceğimizi keşfedeceğiz.

Oturumda şunlar ele alınacak:

Dilin tarihi ve evrimi

Montessori dil sisteminin arkasındaki felsefe

Sınıfta dil derslerini uygulama stratejileri

Dil gelişimini destekleyen pratik aktiviteler ve materyaller

Katılımcılar, Montessori ortamında dili nasıl öğretecekleri konusunda kapsamlı bir anlayış kazanacaklar ve dilin insan gelişimi ve iletişimdeki önemini vurgulayacaklardır.

8. Hafta: İlkokul Montessori Sisteminde Matematik Eğitimi

Bu hafta, ilkokul Montessori sisteminde matematik eğitimine adanmıştır. Matematiğin Hikayesi ve Montessori müfredatındaki önemini keşfedeceğiz.

Oturumda şunlar ele alınacak:

Matematiğin Hikayesi ve tarihsel bağlamı

Montessori yaklaşımıyla matematik öğretimi

Öğrencileri somut kavramlardan soyut kavramlara geçirme teknikleri

Matematik öğrenimini artırmak için pratik aktiviteler ve materyaller

Katılımcılar, matematiği derin bir anlayış ve takdir duygusu uyandıracak şekilde nasıl sunacaklarını öğrenecekler. Bu, öğrencilerin matematiğin güzelliğini ve mantığını görmelerini teşvik edecektir.