Matematik Eğitimi

1. Hafta

Matematiksel Düşünmenin Temelleri

Montessori sınıflarında Matematik bir zihin nasıl geliştirilir

Okul Öncesi ve İlkokul Seviyesinde Müfredatların Oluşturulması

Sayı Kavramı ve Sayı Sisteminin Oluşturulması

Çocukta Zekâ Gelişimin Evreleri ve Öğretmenin Matematiksel Yaklaşımı

2. Hafta

Montessori Soyut Materyallerden Soyut Kavramların Tanıtılması

Sayı sistemlerin oluşturulması

Hiyerarşik Materyal Sunumu 1- 1.milyon gösterimi

Altın boncuklar işlem, sayı sistemi ve öğretim basamak değerler hakkında sunumlar yapılacaktır.

3. Hafta

Matematik ve Bilişsel Gelişim

Çocukların Matematiksel Gelişimini Değerlendirme

Pul Oyunu Materyali

Toplama Kavramın Tanıtılması

Toplama Kavramında Öğretilecek Materyaller

Zihinde Toplama İşlemi (Yılan Oyunu – Şeritli Toplama – Parmak Tahtası)

Büyük / Küçük Abaküs Materyali

4. Hafta

Matematik Aracılığıyla Eleştirel DÜşünme

Çarpma İşlemi Sunumu

Boncuk Materyali Çarpma İşlemi

İki Bilinmeyenli Denklem

Damalı Tahta Sunumu

Yatak Abaküs Materyalin 2-3 Basamaklı İşlemlerin Sunumu

Banka Oyunu – İlkokul Materyali

5. Hafta

Matematik ve Yaratıcılık

Ritmik Sayma

Çarpma işlemin Kare ve Kübe Duyusal Gösterimi

Dekanom Halı Sunumu

Çarpmanın Değişim Özelliği

Kare Üzerinde Formül Gösterimin Matematiksel Açılımı

Kareden Kübe Geçiş

6. Hafta

Çıkarma İşlemi Gösterimi

Çıkarma Tahtasın Sunumu

Yılan Oyunu- Negatif Yılan

Parmak Tahtaları

Pul Oyunu Çıkarma İşlemi

Abaküs Materyali Çıkarma İşlemi

7. Hafta

Bölme İşleminin Tanıtılması

Bölme Tablası ve Çalışma Kağıtları

Parmak Tahtaları ve Zihinsel İşleme Hazırlık

Pul Oyununda Bölme İşlemi ( 2-3 basamaklı ve 0 rakamıyla işlem yapılması)

Tüplü Bölme Materyali ile 4 Basamaklı Sayının 2-3 Basamaklı Bir Sayıya Bölünmesi

8. Hafta

Kesirler Dersi

Kesirlerin tanıtılması ve devam çalışma örnekleri

Kesirlerde denklik

Kesir çeşitleri

Kesirdeler Basit dört işlem çözümü

Paydası farklı sayıların Toplama- Çıkarma

Bir kesrin bir kesre çarpma işlemi

Bir kesri bir kesre bölünmesi

Soyut işlemlere geçiş

9. Hafta

Ondalık Sayı Dersinin Sunumu

Ondalık sayıların materyali

Ondalık sayı materyal üzerinde gösterimi

Ondalık sayı sembol gösterimi

Ondalık sayı ve tam sayı gösterimi

Ondalık sayı ve miktar eşleştirmesi

Ondalık sayı toplama işlemi

10. Hafta

İleri Düzey Matematik Materyal Sunumları

Matematiğe Odaklı Bir Sınıf Oluşturma

Matematik Müfredatın Oluşturulması

Ders Sunumları ve Devam Çalışmaları

Standartlar ve Sınavlar